AWESOME 6 – Bon Naluemit

Link full chỉ hiển thị với thành viên SVIP.

This content is only visible to SVIP members.

Đăng ký mua SVIP / Regiter SVIP

Đăng nhập / Login SVIP here

2 thoughts on “AWESOME 6 – Bon Naluemit

  1. Ad ơi. Ad post lộn ảnh đã bị nén nữa rồi kìa ad. File ảnh có mấy chục kb thôi à. Zoom nhẹ nó lại bể.. mong ad kiểm tra lại.

    Xưa giờ mình theo dõi twitter JeffDeanPages, hôm qua anh ta có post album này nhưng toàn bộ cũng đều bị nén như những bộ ảnh mà anh ta post trước đó. 🙁

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *