Nộp card

Lưu ý: Khi mua thẻ, nên ưu tiên chọn thẻ Viettel. Vì thẻ Viettel dễ sử dụng và không bị lỗi.

Chọn mạng
Mệnh giá
[Lưu ý: Chọn đúng mệnh giá, sai sẽ không kích hoạt được]
Mã thẻ
Số seri

Nếu nộp card rồi mà thấy lâu quá chưa được kích hoạt thì các bạn gửi thẻ trực tiếp vào zalo ad: 0789517731 hoặc mail: [email protected] (gửi mã thẻ chứ không phải nộp tiền điện thoại nha).

Bảng phí: