Nộp card

Các bạn ưu tiên mua thẻ Viettel nha.

Chọn mạng
Mệnh giá
[Lưu ý: Chọn đúng mệnh giá, sai sẽ không kích hoạt được]
Mã thẻ
Số seri

Nếu nộp card đã lâu mà chưa thấy kích hoạt thì liên hệ: zalo 0789517731 hoặc email: [email protected]

Bảng phí: