Nộp ví điện tử

1.Nộp qua ví điện tử

1.1 MoMo: bạn thực hiện chuyển tiền đến số momo: 0789517731 (tên: Pham Ngoc Hau)

Hoặc mã QR MoMo:

Phần nội dung tin nhắn ghi: Username…đăng ký SVIP.

1.2 ZaloPay: bạn thực hiện chuyển tiền đến số zalopay: 0789517731 (tên: Trai)

1.3 ViettelPay: bạn thực hiện chuyển tiền đến số ViettelPay: 0789517731 (tên: Pham Ngoc Hau)

Lưu ý : chuyển tiền momo, viettelpay chứ không phải bắn tiền điện thoại nha.

1.4 AirPay: bạn thực hiện chuyển tiền đến mã QR AirPay: (******8399)

2. Nếu chuyển khoản (internet banking) : nhắn tin đến số zalo admin: 0789517731 để admin cho thông tin chuyển khoản

Bảng phí: