Taroshohon – Love Insurance – Hợp đồng tình dục [Video + Updating Ebook]

Derek đã cung cấp cơ thể của mình cho khách hàng để đổi lấy việc mua hợp đồng tình dục từ anh ta, tất cả chỉ vì anh ta biết sức mạnh của mình nằm ở ngoại hình đẹp, nên tự nhiên anh ta bắt đầu sử dụng tình dục như một cuộc trao đổi để mua hàng. Khi lời nói bắt đầu lan rộng, nhiều khách hàng cô đơn bắt đầu tìm kiếm anh để mua hợp đồng tình dục.
Một ngày nọ, sau khi làm quen với cô Mok và nhận được chính sách đã ký, anh ta vội vã đến nhà ông Tan, để ký một chính sách mười nghìn đô la….

Link full chỉ hiển thị với thành viên SVIP.

This content is only visible to SVIP members.

Đăng ký mua SVIP / Regiter SVIP

Đăng nhập / Login SVIP here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *